Concept. Concept
De methodes voor het MBO hebben een directe link met het beroepenveld. Alle taaltaken waar de deelnemer beroepsmatig voor staat komen aan de orde. Om de lesstof voor de leerling overzichtelijk te houden, zijn de trainingen aan één bepaalde taalvaardigheid gekoppeld. Na elk kort theoriedeel volgen oefeningen die snel zijn na te kijken. Hierdoor is het goed mogelijk dat een deelnemer zelfstandig met de methode aan de slag kan.

De taaltheorie is bewust beknopt geformuleerd. De opdrachten die bij elke training horen, zijn van oplopende moeilijkheidsgraad en houden rekening met de diversiteit in de manier waarop aan opdrachten wordt gewerkt en diversiteit aan leerstijlen. Bij sommige onderdelen ligt de nadruk op details, bij andere op de grote lijnen.

Meer: Boeken
Tweets. Twitter
Zaanse Politiekdag op het #Regiocollege, met de dames van BOL-2 Zorg & Welzijn. Groen Links met #Kees van den Berg won met ruim verschil.
Prima workshop van het CITO gevolgd over MBO-examenteksten lezen & luisteren 2F, 3F. Checklist 'gesloten vragen' bevat 52 aandachtspunten!
Uitgeverij # Edu-Actief (Factor-E Zorg & Welzijn-methode) heeft positief gereageerd op de toetsmodule van ELOmentary. We gaan naar Meppel!